Lajkajte nas na Facebook-u i preuzmite promo kod

Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik
Hoteli-Maestral-Dubrovnik

Održana sjednica Glavne skupštine Društva 03.08.2009.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze i odredbama Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo vas kako je dana 03. kolovoza 2009. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik.

Na skupštini su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke: 
  
Ad 2. 
Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu. 
Ad 3. 
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini. 
Ad 4. 
Prihvaća se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008. godinu. 
Ad 5. 
Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za 2008. godinu. 
Ad 6. 
Glavna skupština donosi odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini: 
Ostvarena dobit u iznosu od 213.110,64 kuna rasporedit će se: 
a) 5% u iznosu od 10.655,53 kn u zakonske rezerve Društva, sukladno članku. 222 i 222 a. Zakona o trgovačkim društvima; 
b) ostatak u iznosu od 202.455,11 kuna u neraspoređenu ( zadržanu ) dobit 
Ad 7. 
a) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2008. godinu. 
b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu. 
Ad 8. 
Za revizora Društva u 2009. godini imenuje se revizorska tvrtka ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika. 
Ad 9. 
Opoziva se član Nadzornog odbora: Niko Musladin, član Nadzornog odbora.
Ad 10. 
Za člana Nadzornog odbora imenuje se:prof. Ante Skaramuca iz Dubrovnika, Rožatska 5, JMBG: 1703956381546. 
  
Na Glavnoj skupštini su od ukupnog broja glasova, bili prisutni dioničari i njihovi punomoćnici s ukupno 461 512 glasova; što čini 89,48 % ukupnog broja glasova. 
Sve odluke usvojene su jednoglasno.

Promotional codes

Prilikom rezervacije smještaja na našoj web stranici, iskoristite navedeni Promo kod (Pristupni kod) pomoću kojeg ostvarujete popust od 10%.

Hotel Adriatic Dubrovnik

FBHM05

Hotel Vis Dubrovnik

FBHM04

Hotel Komodor Dubrovnik

FBHM03

Hotel Uvala Dubrovnik

FBHM01

Hotel Splendid Dubrovnik

FBHM02