Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Statuta društva HOTELA MAESTRAL d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, Nadzorni odbor Društva saziva sve dioničare na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam iz Dubrovnika, koja će se održati 29. listopada 2012. godine u 10,00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red s prijedlozima odluka:

Dnevni red:

 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
 2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.
 3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora:

 1. Mato Franković iz Stona, Metohija 10, OIB: 90005862762,
 2. Stjepan Hrtica iz Slanog, Put uz Komardu 11, OIB: 69515961772,
 3. Luka Vidak iz Grude (Konavle), Gruda 111, OIB: 74066820571,
 4. Ante Skaramuca iz Dubrovnika, Rožatska 5, OIB: 57421175239.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini.

Ad 3. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 godine, i to:

 1. Karlo Deković iz Dubrovnika, Srebrenska 8, OIB: 62467355031,
 2. Vesna Rajković iz Zagreba, Benešićeva 7, OIB: 12669510601,
 3. Tomislav Vukovac iz Slavonskog Broda, Slavonija II 6/3, OIB: 19210884148,
 4. Boris Gržetić iz Dubrovnika, Liechtensteinov put 17, OIB: 34219153744.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Glavnoj skupštini.

U radu Skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Skupštine i glasuje.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mjerodavan je popis dioničara koji je istovjetan stanju u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan za koji je ona sazvana.

Svaka dionica daje dioničaru pravo na jedan glas.

Materijali za Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid, i to u sjedištu Društva na adresi Ćira Carića 3, Dubrovnik, radnim danom od 11,00 do 13,00 sati, najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.

Ako na Skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 41. Statuta).

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

26.09.2012.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića