Uvodne napomene   
Hoteli Maestral d.o.o. pružaju hotelsko-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Hoteli Maestral d.o.o. ne odgovaraju za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd. 

Rezervacije i način plaćanja   
Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faksom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Hotele Maestral d.o.o. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Razlika se plaća na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje Hotela Maestral d.o.o. Rezervacija se može potvrditi putem e-maila ili faksa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel. 

Boravišna pristojba   
Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge. 

Cijene usluga   
Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilikom rezervacije. Hoteli Maestral d.o.o. pridržavaju pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Hoteli Maestral d.o.o. garantiraju cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Kategorizacija i opis usluga   
Objekti i smještajne jedinice u sklopu Hotel Maestral d.o.o. su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma Republike Hrvatske, sukladno važećim zakonskim propisima. 

Pravo Hotela Maestral d.o.o. na izmjene i otkaz rezervacija   
Hoteli Maestral d.o.o. pridržavaju pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hoteli Maestral d.o.o. pridržavaju pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa. 

Pravo korisnika usluge na izmjene i otkaz rezervacije   
Ukoliko korisnik usluge želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju, isto mora učiniti u pisanoj formi (putem pošte, elektronske pošte ili faksa). Izmjene ili otkazi moraju se dostaviti Hotelima Maestral d.o.o. najkasnije do 7 dana prije dolaska. U slučaju otkaza rezervacije i nepojavljivanja primjenjuju se sljedeći otkazni uvjeti i rokovi:
- za rezervacije otkazane unutar 7 dana prije dana početka korištenja usluge, u slučaju nepojavljivanja korisnika usluge na dan početka korištenja usluge, kao i za otkaze u tijeku korištenja usluge, Hoteli Maestral d.o.o. zadržavaju pravo teretiti gosta/e za jednu noć na bazi noćenje/doručak;
- u slučaju okolnosti koje su izvan njihove kontrole, medicinskih ili drugih opravdanih razloga, korisnici usluge su dužni dostaviti dokaz o opravdanosti otkaza/izmjene rezervacije. 

Obveze Hotela Maestral d.o.o. prema korisniku usluge   
Obveza Hotela Maestral d.o.o. je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Hoteli Maestral d.o.o. će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti, osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole. 

Obveze korisnika usluge   
Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica Hotela Maestral d.o.o. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu Hotela Maestral d.o.o. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti režim viza između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti je li potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj. 

Prijava i odjava, raspoloživost smještajnih jedinica   
Hoteli Maestral d.o.o. se obvezuju staviti na raspolaganje korisniku usluge rezerviranu smještajnu jedinicu na dan početka korištenja usluge najkasnije do 15:00 sati Korisnik usluge je dužan na dan odlaska staviti Hotelima Maestral d.o.o. na raspolaganje smještajnu jedinicu slobodnu od stvari i osoba najkasnije do 11:00 sati, a račun mora biti plaćen do 10:00 sati. Ukoliko korisnik usluge, na dan odlaska, ne isprazni smještajnu jedinicu do 11:00 sati Hoteli Maestral d.o.o. pridržavaju pravo naplatiti dodatnu uslugu. 

Prtljaga   
Hoteli Maestral d.o.o. ne odgovaraju za oštećenje, uništenje, gubitak ili krađu prtljage osobnih stvari ili stvari od vrijednosti, ukoliko su se iste nalazile u javno dostupnim ili zajedničkim prostorima. Oštećenje, gubitak ili krađa stvari mora se bez odlaganja prijaviti recepciji i lokalnoj nadležnoj postaji policije. 

Korištenje materijala s korporativne web stranice Hotela Maestral d.o.o.   
Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranice Hotela Maestral d.o.o., pojedinačnih elemenata stranice, dizajna logotipa Hotela Maestral d.o.o., bez izričitog pisanog odobrenja Hotela Maestral d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. 

Sudska nadležnost   
Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se nadležnost suda u Dubrovniku. 

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića